DB giver en hånd med på vejen

Alle former for brancherelevant videreuddannelse, fremme af den personlige udvikling og rejselegater er nogle af de formål, DB Fondene giver støtte til.

Men uddannelse er ikke kun et spørgsmål om større branchekundskab, men også om at opnå større glæde i det daglige arbejde – og begge dele kan du hente hjælp til her.

Uddannelse – mulighedernes triumf

DB Fonde støtter uddannelse og videreuddannelse af medarbejdere og ledelse i byggecentre og byggemarkeder, når bare uddannelsen har relevans for byggevarehandelen.

Dette gælder også støtte til bredere udviklingsopgaver, så som gennemførelse af særlige forsøgskurser inden for intern og ekstern efter- og videreuddannelse.

Ligeledes støttes afholdelse af konferencer o. lign. for virksomhedernes ledelse og medarbejdere, der omhandler fremtidige uddannelsesbehov og uddannelsessystemer, der er med til at fremme byggevarehandelens udviklingsmuligheder. Herunder etablering af ”forsøg” med henblik på at tilvejebringe erfaringer og viden om nye undervisningsmuligheder.

Desuden gives støtte til aktiviteter, der er til gavn for den teknologiske udvikling, beskæftigelsen i byggevarehandelen generelt samt oplysningsformål med uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt sigte. Sidst men ikke mindst gives støtte til studieophold i ind- og udland.

Rejseoplevelser

Her kan du læse om nogle af de oplevelser og erfaringer, som DB Fondens legatmodtagere har gjort sig:

Savværk, storslået natur og elgjagt af Kim Jakobsen (Roslev).

Træet mellem hænderne af Sune Hansen (Roskilde).

Sådan søger du!

Der er ingen formkrav til ansøgningen, men du bedes beskrive projektet, du søger støtte til. Hvorfor skal lige netop du have støtte, hvad går projektet ud på, og hvad forventer du at få ud af forløbet, er bare nogle af de spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Du skal naturligvis også oplyse, hvor meget du ønsker i støtte.

Du skal ligeledes opgive personnummer (for privatpersoner) eller CVR-nummer (for virksomheder), da alle udbetalte legater oplyses til skattevæsenet.

Din ansøgning sendes til:

Brancheforeningen Danske Byggecentre

Egebækgård, Egebækvej 98

2850 Nærum

Held og lykke på din videre vej frem i branchen.

Se også

www.otd-fonden.dk – Østdanske Trælasthandleres Dipositionsfond af 1987.

www.fut.dk – Foreningen for Unge Trælastfolks Fond.