1 2 3 4 5   

ISC identifies positive post-pandemic prospects

It’s been a year of unprecedented challenge, but also of profit and opportunity in the global softwood trade. That was the message from speakers at this year’s hybrid 69th International Softwood Conference, held in Helsinki and simultaneously broadcast online.

Læs mere

El kan drive fremtidens lastbiler

I en ny analyse vurderer Klimarådet de klimavenlige teknologiske løsninger i lastbiltransporten og kommer med en række anbefalinger til regeringen om den tunge transport i fremtidens klimaneutrale samfund.

Læs mere

Gaslovgivning kan også rumme brint og andre nye gastyper

Da gassikkerhedsloven blev vedtaget i 2018, var det en grundlæggende ændring af de danske regler for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel. Mens der tidligere var detailregler på rigtigt mange områder, er gassikkerhedsloven en funktionsbaseret lovgivning, hvor der er taget højde for udviklingen i gastyper, materiel og installationer.

Læs mere
1 2 3 4 5   

Politik & analyse

Byggematerialernes klimaaftryk

Økonomisk kvartalsoversigt

Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien