DANKON2002

Her finder du salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af trælast.

Der gøres opmærksom på, at der i de nye salgs- og leveringsbetingelser, DB20, henvises til DANKON 2002, hvilket indebærer, at denne, for at være gældende, skal aftales med kunderne på samme måde som DB20.

Det danske kontraktsudvalg har besluttet, at DANKON2002 er gældende pr. 1. januar 2003, og erstatter den tidligere Vogndana fra 1970. Udarbejdet og antaget i 2002 af foreningerne Svenskt Trä, Finska Skogsindustriföreningen, Treindustrien Norge, Dansk Træforening og Trælasthandlerunionen – TUN (Nuv. Brancheforeningen Danske Byggecentre).

DANKON2002 – Almindelig bestemmelser

DANKON2002 Kontrakten

Ved henvendelse til DBs kontor kan den fås som word-fil, således at de variable størrelser kan indskrives i skrivefelterne. Hver kontrakt kan så gemmes under separat navn, og videresendes til afskiber, som selv kan printe ud og returnere kontrakten i underskrevet stand.