Markedsovervågning

Sikkerhedsstyrelsen overvåger løbende markedet for byggevarer, så danske forbrugere og virksomheder har adgang til sunde og sikre byggevarer handlet i fair konkurrence.

Sikkerhedsstyrelsen gennemfører årligt flere indsatser/stikprøve kontroller rettet mod forskellige byggevarer, hvor en række forhandlere, producenter, importører og byggepladser enten for får besøg af markedsovervågningen eller bliver udtaget til, at medvirke ved dokumentkontrol.

I CPR (byggevareforordningen) er det påkrævet, at det enkelte land overvåger markedet for byggematerialer.

I Danmark overtog Sikkerhedsstyrelsen den 1. februar 2019 ansvaret for overvågning af markedet for byggevarer.

I byggevareforordningen finder du fabrikantens, importørens og distributørens forpligtigelser og information omkring CE mærkningen og ydeevnedeklarationen.

Læs meget mere om markedsovervågning samt tidligere og igangværende indsatser på www.byggevareinfo.dk og på www.sik.dk

Her kan du finde information om byggevarer samt om CE-mærkning og markedsovervågning af byggevarer.

Du kan stille spørgsmål om byggevarer på Byggevareinfo.dk. Har du mistanke om en ulovlig byggevare, kan du anmelde den til Sikkerhedsstyrelsen. Find flere oplysninger her.