Biodiversitetsrådets seneste rapport er netop udkommet.

Biodiversiteten er forsat under stort pres i både Danmark og globalt på grund af menneskelige aktiviteter. Vi ved, hvad der skal til for at vende tabet af biodiversitet i Danmark til fremgang, men det kræver en markant øget finansiering. Derfor skal både den offentlige og den private sektor bidrage. Det er konklusionerne i en ny rapport fra Biodiversitetsrådet om den fremtidige finansiering af Danmarks biodiversitetsindsats. 

'”Vi fylder, forbruger og forurener for meget, og det har store konsekvenser for biodiversiteten og klimaet. Der er brug for at vi reducerer presset på biodiversiteten og ændrer i anvendelsen af vores arealer, så vi får store, sammenhængende og beskyttede områder i Danmark,” siger forperson for Biodiversitetsrådet, Signe Normand. 

Vi skal investere mere i at skabe plads til biodiversitet 

Der er et markant gab mellem det økonomiske behov og den nuværende finansiering af biodiversitetsindsatsen i Danmark. Biodiversitetsrådet anbefaler derfor, at finansieringen af indsatser, der skaber mere plads af høj kvalitet for biodiversitet, øges markant. 

“Vi anslår i Biodiversitetsrådet, at der er et finansieringsbehov på mindst to milliarder kroner om året alene til at beskytte og genoprette landbaserede og ferske økosystemer i Danmark. Dertil kommer et tilsvarende stort behov for at finansiere beskyttelse og genopretning af de marine økosystemer, så der er virkelig tale om, at der skal findes flere penge til biodiversiteten,” uddyber Signe Normand. 

Biodiversitetsrådet anbefaler, at de danske politikere laver en samlet plan for anvendelsen af arealer, som tager hensyn til både biodiversitet, vandmiljø og klima, og som samtidig inkluderer en klar finansieringsstrategi.  

“Der er brug for en national ramme for, hvordan både offentlige og private midler skal bruges til at beskytte og genoprette biodiversiteten, og som definerer hvilke arealer, der har størst mulig positiv effekt på biodiversiteten. Både det offentlige og den private sektor skal reducere og kompensere for deres negative biodiversitetspåvirkninger og investere langt mere i biodiversitetsindsatser, der kan bidrage til at lukke finansieringsgabet,” siger Signe Normand. 

Danske virksomheder spiller en nøglerolle 

Biodiversitetskrisen kan ikke kun løses på de offentligt ejede arealer, private aktører skal også inddrages. Den private sektor skal først og fremmest fokusere på at reducere sin negative påvirkning på biodiversiteten mest muligt. Derudover bør den også bidrage til genopretning, og med de rette rammevilkår kan den bidrage betydeligt her.  

“Virksomheder og finansielle institutioner kan spille en stor og vigtig rolle i at vende tabt biodiversitet ved at investere i større biodiversitetsprojekter, som understøtter nationale indsatser. Derudover bør virksomhederne finansiere større biodiversitetsprojekter, i Danmark eller globalt, alt efter hvor deres negative påvirkninger af biodiversiteten er størst. Men det kræver incitamentsstrukturer der fremmer, at virksomhederne investerer i sådanne indsatser” slutter Signe Normand.

For at understøtte privates bidrag til den nationale biodiversitetsindsats, anbefaler Biodiversitetsrådet, at staten sikrer at virksomhederne kan bidrage gennem et nationalt system, med et tilhørende register for biodiversitetsfremmende tiltag, så der bliver nemt at bidrage og dokumentere bidragene. 

Læs rapporten her.

Kilde: Biodiversitetsrådet