Midlerne er tiltænkt udbydere af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser og vil omfatte investeringer i udstyr, opkvalificering af undervisere samt udvikling af undervisningsforløb.

Formålet er at styrke den faglærte arbejdsstyrke til den voksende grønne sektor og sikre, at vi har de nødvendige kompetencer til at tackle fremtidens udfordringer med bæredygtig innovation og teknologi.

I Danske Byggecentre er vi særligt glade for, at midlerne kan søges af uddannelser inden for de merkantile og byggeri. Begge uddannelsesområder er afgørende for den grønne omstilling og det er noget, vi længe har ønsket at styrke.

"Vi er meget tilfredse med de nye puljer til grøn efteruddannelse og opkvalificering. Især glæder det os, at midlerne kan søges af uddannelser inden for det merkantile område og byggeri. Begge uddannelsesområder er afgørende for den grønne omstilling, og at de fremhæves blandt de få uddannelser, der kan søge midlerne, understreger denne pointe og betydningen, som politikerne på Christiansborg har tillagt dem." Udtaler adm. direktør i Danske Byggecentre Palle Thomsen og fortsætter

”Man skal ikke bruge mange minutter i et byggecenter for at se og mærke den store rolle, de merkantile spiller for den grønne omstilling. Derfor glæder det mig, at det oplysningsarbejde, vi og andre organisationer har udført på vegne af de merkantile, tilsyneladende har båret frugt”.