Større branchekendskab kan opnås på mange måder – de kendte er skolegang, studerejser og praktik. Men hverken DB Fonde eller ØTD Fonden ønsker med disse traditionelle valg at udelukke andre metoder. Så har du en ide til et godt arrangement, et uddannelsesprojekt eller en anden aktivitet, der kan udvide branchens horisonter, så tjek efter om fondene kan være behjælpelig med en økonomisk håndsrækning.

 

ØTD Fonden

ØTD Fonden bidrager med økonomisk støtte til uddannelse og videreuddannelse af medarbejdere og ledere i Danske Byggecentres medlemsforretninger i Østdanmark. Der gives også støtte til personer, der har arbejdet i Danske Byggecentres medlemsforretninger som chefer eller overordnede funktionærer eller sådanne personers enker eller uforsørgende børn.

Dette har ØTD Fonden allerede støttet

FUT på skoleskemaet: Fra frø til hylde

Et samarbejde mellem FUT og branchens fagskoler, Odder og Mommark, hvor formålet er at give eleverne en forståelse for varernes færd fra produktionen til de lander på hylden i butikken. Det gøres bl.a. via besøg hos udvalgte leverandører, skovbrug og fabrikker. Desuden giver turen eleverne en enestående mulighed for at opbygge et netværk inden for branchen.

FUT Fagprøvepris

ØTD Fonden støtter fortsat FUT Fagprøveprisen, som gives til de bedste fagprøver fra linierne. Handel, trælast og værktøj samt Detail og byggemarked.

Formålet med FUT Fagprøveprisen er at inspirere og animere branchens elever til at yde en ekstra indsats med udarbejdelsen af deres fagprøveopgave for derigennem at øge de kvalifikationer, som eleven får under udarbejdelsen af fagprøveopgaven - til glæde for både elev og branche.

Brancheprojekter om undervisning og jobsøgning

Brancheprojektet www.byggemarkedscase.dk var rettet mod undervisningen i handelsskolerne for ved interaktiv undervisning at inddrage fagene dansk, erhvervsøkonomi, salg og service samt erhvervsret.

Mens brancheprojektet www.vejentiljobbet.dk med den interaktive undervisning havde fokus på hele ansøgningsprocessen – fra ansøgning skrives til man er til ansættelsessamtale ude i byggecentret.

www.otd-fonden.dk kan du finde mange flere informationer samt hvor du skal sende din ansøgning hen.

DB Fonde

DB Fonde støtter uddannelse og videreuddannelse af medarbejdere og ledelse i byggecentre og byggemarkeder fra hele landet, når bare uddannelsen har relevans for byggevarehandelen.

Dette gælder også støtte til bredere udviklingsopgaver, så som gennemførelse af særlige forsøgskurser inden for intern og ekstern efter- og videreuddannelse.

Ligeledes støttes afholdelse af konferencer o. lign. for virksomhedernes ledelse og medarbejdere, der omhandler fremtidige uddannelsesbehov og uddannelsessystemer, der er med til at fremme byggevarehandelens udviklingsmuligheder. Herunder etablering af ”forsøg” med henblik på at tilvejebringe erfaringer og viden om nye undervisningsmuligheder.

Desuden gives støtte til aktiviteter, der er til gavn for den teknologiske udvikling, beskæftigelsen i byggevarehandelen generelt samt oplysningsformål med uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt sigte. Sidst men ikke mindst gives støtte til studieophold i ind- og udland.

www.bdb.dk kan du finde flere informationer om DB Fonde samt se et par eksempler på hvad der er gives støtte til.

 

Send din ansøgning

Der er ingen formkrav til ansøgningen, men du bedes beskrive uddannelsen eller projektet, du søger støtte til.

Svar gerne på spørgsmål som:

- -      Hvorfor skal netop du have støtte? 

- --      Hvad går uddannelsen eller projektet ud på? 

- --      Hvad forventer du/I at få ud af forløbet?

Af praktiske oplysninger skal vi vide, hvor meget du ønsker i støtte samt dit personnummer eller CVR-nr., da alle udbetalte legater oplyses til skattevæsenet.

 

I år får du DBs årsberetning i små fokusrettede bidder, idet vi gennem december og januar løbende lægger artikler, der har fokus på det, vi har arbejdet med i 2021, på www.bdb.dk. Vi håber på den måde, at du opdager emner, som allerede har eller kunne få din interesse.

Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller andet på hjertet i forbindelse med denne artikel, så er du velkommen til at skrive til os på db@bdb.dk.

Ønsker du at se hvilke andre artikler, der er udkommet i DBs årsberetning 2021, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på ath@bdb.dk