Status på dansk økonomi

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,9 pct. i tredje kvartal 2021, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving, ifølge Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 426 fra 30. november 2021. BNP er nu 2,1 pct. højere end i fjerde kvartal 2019 før coronakrisen, hvilket tegner et billede af en robust genopretning af dansk økonomi - også set i internationalt perspektiv. Samtidig med den stigende økonomiske aktivitet steg beskæftigelsen med 1,6 pct. i tredje kvartal.

Med en BNP-vækst for EU på 2,1 pct. var der også fremgang at spore internationalt i tredje kvartal. Stigningen i EU er godt trukket op af solid vækst i de største europæiske økonomier. Væksten i Tyskland, Spanien, Frankrig og Italien var således på 1,8 pct., 2,0 pct., 3,0 pct. og 2,6 pct. i tredje kvartal. Samlet set er væksten for årets første tre kvartaler i EU på 5,1 pct. i forhold til samme periode sidste år. I USA steg BNP med 0,5 pct. i tredje kvartal, mens væksten for årets tre første kvartaler var 5,7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Danmarks BNP steg med 4,0 pct. i årets første tre kvartaler i forhold til samme periode året før. Den lavere årsvækst for Danmark skal ses i lyset af, at dansk økonomi blev mindre hårdt ramt under coronakrisen i 2020. Således ligger dansk økonomi nu som nævnt 2,1 over før kriseniveauet i fjerde kvartal 2019, mens USA's økonomi ligger 1,4 pct. over, og BNP for EU-27 (uden Storbritannien) ligger 0,2 pct. lavere end før krisen

   

Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKN1 december 2021 (2010 kædede priser, sæsonkorrigeret). Indeks 4. kvt. 2016 = 100.

 

Beskæftigelsen steg med 1,6 pct. i tredje kvartal, hvilket svarer til en stigning på 49.000 personer. I forhold til før kriseniveauet er beskæftigelsen steget med 2,7 pct. siden fjerde kvartal 2019 svarende til 82.000 personer.

 

Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKHB december 2021 (sæsonkorrigeret).

Status i byggeriet

Byggebeskæftigelsen var i tredje kvartal 2021 på 186.900 personer, og fastholder dermed niveauet fra andet kvartal på 186.400 personer. Efter uafbrudt vækst i byggebeskæftigelsen siden 2013 faldt denne i foråret 2020 grundet restriktioner mod COVID-19. Dette fald blev indhentet i slutningen af 2020, hvorefter byggebeskæftigelsen er steget yderligere til det nuværende niveau. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

 

Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYG1 (Sæsonkorrigeret) december 2021.

På trods af at beskæftigelsen er på lavere niveau end tredje kvartal sidste år, så har branchen stadig problemer med, at finde den kvalificerede arbejdskraft de har brug for. Ifølge Danmarks Statistik havde 42 pct. af virksomhederne i november måned mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. 

                                                                                              

Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik KBYG33 december 2021.

Status i ejendomsbranchen

De seneste syv måneder er prisen på ejerlejligheder steget mere end enfamiliehuse, når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned året før. De seneste tal fra Danmarks Statistik for september måned 2021 viser, at prisen på enfamiliehuse steg med 8,8 pct. i forhold til september sidste år. For ejerlejligheder er tallet 10,6 pct.

 

Kilde: Danmarks Statistik EJ14 december 2021.

Ovenstående tabel viser også, at der, har været store prisstigninger på enfamiliehuse og ejerlejligheder i alle syv måneder sammenlignet med samme periode sidste år.

 

Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik EJEN77 december 2021.

Ovenstående kurve viser det samlede antal ejendomshandler i Danmark, fordelt på enfamiliehuse og ejerlejligheder. Den største stigning i handelsaktiviteten for enfamiliehuse det seneste år fandt sted i Landsdel Vest- og Sydsjælland, med en fremgang på 14 pct. Den største tilbagegang i solgte huse var i København By med et fald på 41 pct. Den største stigning i salget af ejerlejligheder det seneste år fandt sted i Landsdel Sydjylland med en stigning på 10 pct. Det største fald i solgte ejerlejligheder var i København By med et fald på 33 pct.

Byggecentrenes omsætning

Væksten fortsætter med 10% i tredje kvartal 2021 i forhold til tredje kvartal 2020 efter en vækst på 11% i andet kvartal og 12,5% i første kvartal og en samlet vækst på 10,8% for hele 2020 i forhold til 2019. Der er således fortsat tale om en historisk høj vækst i branchen.

I 2020 har der været en samlet omsætning i branchen på 29,63 mia. kr., hvilket er 2,88 mia. kr. mere end i 2019. I tredje kvartal 2021 har der været en omsætning på 8,25 mia. kr., hvilket er 750 mio. kr. mere end i tredje kvartal 2020. Hertil skal lægges væksten på 819 mio. kr. i første kvartal og 938 mio. kr. i andet kvartal i forhold til året før, og altså en samlet vækst på 2,51 mia. kr. i K1-K3 i forhold til sidste år.

 

Aktuelle tal for omsætningen blandt de største medlemmer er indsamlet af IFO – Instituttet for Opinionsanalyse A/S på vegne af Danske Byggecentre. Tallene indsamles fire gange årligt. Den indsamlede statistik udgør cirka 78 pct. af det samlede marked.

I år får du DBs årsberetning i små fokusrettede bidder, idet vi gennem december og januar løbende lægger artikler, der har fokus på det, vi har arbejdet med i 2021, på www.bdb.dk. Vi håber på den måde, at du opdager emner, som allerede har eller kunne få din interesse.

Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller andet på hjertet i forbindelse med denne artikel, så er du velkommen til at skrive til os på db@bdb.dk.

Ønsker du at se hvilke andre artikler, der er udkommet i DBs årsberetning 2021, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på ath@bdb.dk