Svindgruppen har siden oprettelsen i 2020 arbejdet for at mindske svind blandt Danske Byggecentres medlemmer. Vi har i løbet af året arbejdet på flere indsatser der har skulle mindske svind. Nedenfor uddyber vi nogle af indsatserne.

Gasflasketyverier

I år har vi haft meget fokus på at mindske antallet af tyverier af gasflasker, et problem der har været stigende hos mange medlemmer. Vi har i den forbindelse søsat flere initiativer, for eksempel har vi installeret GPS’er i udvalgte gasflasker landet over og haft informationskampagner i landsdækkende aviser og radiokanaler. Det har resulteret i et fald af antallet af stjålne gasflasker, øget fokus fra politiet og tilfangetagelse af flere banditter. Vi fortsætter arbejdet i 2022 og vil forsat bestræbe os på, at mindske antallet af gasflasketyverier rettet mod vores medlemmer.

Undervisningsmateriale og oplæg

Vi har i årets løb udarbejdet undervisningsmateriale til brancheskolerne. Materialet sætter svind på skoleskemaet og hjælper til at sætte svind på dagsordenen ude i skolerne. Vi har oplevet en god respons på undervisningen og mærker en general interesse blandt de deltagende elever.

Vi har ligeledes bragt emnet op i FUT-regi og har deltaget med oplæg på flere fyraftensmøder. Her oplever vi også en interesse for emnet og vi håber, at en øget awareness kan mærkes ude blandt medlemmerne. Det arbejdet vil forsætte i 2022.

Internt IT-system

Vi er i færd med at udvikle et system, som gør det muligt at skabe overblik over, hvilke personer der har udført grove kriminelle aktiviteter på tværs af butikker og kæder. Systemet skal samtidig hjælpe politiets opklaringsarbejde og servere bedre anmeldelser for politiet, særligt når det kommer til politikredsoverskridende kriminalitet. Det er et krævende arbejde og udviklingen vil fortsat finde sted i 2022.

Dialog med myndighederne om øget fokus på erhvervsrelateret kriminalitet

Vi har i årets løb arbejdet på, at forbedre samarbejdet med myndighederne, herunder særligt politiet, så vi i sammenspil kan mindske den erhvervsrelaterede kriminalitet vores medlemmer udsættes for år efter år.

Samarbejdet har særligt båret frugt i forbindelse med vores arbejde for, at stoppe gasflasketyverierne. Her oplever vi et øget fokus fra politiet, som både deler advarsler om køb af stjålne gasflasker og er mere aktive i opklaringen af anmeldte gasflasketyverier. Vi er utroligt glade for samarbejdet og vil fortsætte det i 2022.

I år får du DBs årsberetning i små fokusrettede bidder, idet vi gennem december og januar løbende lægger artikler, der har fokus på det, vi har arbejdet med i 2021, på www.bdb.dk. Vi håber på den måde, at du opdager emner, som allerede har eller kunne få din interesse.

Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller andet på hjertet i forbindelse med denne artikel, så er du velkommen til at skrive til os på db@bdb.dk.

Ønsker du at se hvilke andre artikler, der er udkommet i DBs årsberetning 2021, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på ath@bdb.dk.