I 2022 vil vi blandt andet arbejde for at fremme dokumentation på byggematerialer, mindske svindet hos vores medlemmer, arbejde for flere energieffektiviseringer, samt øge antallet af ansøgninger til erhvervsuddannelserne. Nedenfor uddyber vi hver af punkterne.

Dokumentation på byggematerialer

Klimadagsordenen fylder mere og mere, og branchen står overfor en grøn omstilling. Vores medlemmer arbejder hver dag med at sælge og transportere byggevarer til projekter over hele landet. Og i takt med klimadagsordenens indtog skal vores medlemmer vedlægge stadig mere dokumentation på de solgte byggematerialer. Dokumentation der ikke altid er tilgængelig.

Derfor er det naturligt, at vi i Danske Byggecentre fortsætter arbejdet for, at få mere dokumentation på byggematerialer. Dokumentationen bliver tilgængelig i vores database Bygdok.dk, som vi i 2022 fortsat vil arbejde med. Arbejdet varierer fra at indsamle dokumentation til kommunikationsindsatser

Svind

Svindgruppens arbejde fortsætter ufortrødent i 2022. Vi er i Danske Byggecentre ved at udvikle et system, som gør det muligt at skabe overblik over, hvilke personer der har udført grove kriminelle aktiviteter på tværs af butikker og kæder. Systemet skal samtidig hjælpe politiets opklaringsarbejde og servere bedre anmeldelser for politiet, særligt når det kommer til politikredsoverskridende kriminalitet.

Derudover vil vi forsætte med at udvikle undervisningsmateriale om svind til fagskolerne, arbejde for at nedsætte mængden af tyveri af særlig attraktive varegrupper. Samt fortsætte dialogen med myndighederne om tiltag der kan mindske erhvervsrelateret kriminalitet.

Energieffektiviseringer

Den danske boligmasse skal gennemgå den grønne omstilling og de kommunalt ejede bygninger er et oplagt sted at tage fat. De danske kommuner har over 80% procent af det offentlige bygningsareal og alt for mange af bygningerne har et alt for lavt energimærke. Faktisk siger seneste analyse, at syv ud af ti kommunale bygninger har et dårligt energimærke – det værende mellem D og G.

Mange kommunale bygninger er i meget dårlig stand. Det betyder at man mange steder bruger skattekroner på, at fyre for gråspurvene. Det er selvsagt ikke godt nok. De utætte bygninger udleder også unødigt meget CO2 og vil i mange henseender være en lavt hængende klimafrugt. De kommunale bygninger skal energieffektiviseres, det er godt for borgerne, det er godt for den kommunale pengekasse og for klimaet.

Uddannelse

i 2030 vil der mangle næsten 100.00 faglærte. Manglen på faglært arbejdskraft betyder, at det danske samfund går glip af en samfundsgevinst på op mod 105 milliarder kr. i 2030 gennem øget produktivitet og højere beskæftigelse. Læg dertil, at arbejdskraften i mange brancher er afgørende for den grønne omstilling af samfundet, blandt andet i byggebranchen. Vi vil derfor fortsætte vores arbejde med, at skaffe arbejdskraft til byggebranchen. Vores fokus vil særligt ligge på, at øge antallet af elever på erhvervsskolerne, så vi i fremtiden uddanner flere dygtige fagfolk og specialister.

Vi er sikre på, at vi kan få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, men det kræver, at vi tør satse på erhvervsuddannelserne og bliver bedre til at fortælle, om karriere- og uddannelsesmulighederne, der følger med en erhvervsuddannelse.

 

I år får du DBs årsberetning i små fokusrettede bidder, idet vi gennem december og januar løbende lægger artikler, der har fokus på det, vi har arbejdet med i 2021, på www.bdb.dk. Vi håber på den måde, at du opdager emner, som allerede har eller kunne få din interesse.

Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller andet på hjertet i forbindelse med denne artikel, så er du velkommen til at skrive til os på db@bdb.dk.

Ønsker du at se hvilke andre artikler, der er udkommet i DBs årsberetning 2021, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på ath@bdb.dk.