I Danske Byggecentre koncentrerer vi os meget om dokumentation på byggematerialer - særligt den manglende dokumentation. Det har vi gjort i mange år, og det vil vi blive ved med.

Dokumentation er nemlig altafgørende, når man skal bygge bæredygtigt. Sat på spidsen kan man sige, at hvis man ikke kender til materialets klimabelastning og sammensætning, ved man ikke hvad man bygger med - hvilket umuliggøre et veldokumenteret bæredygtigt byggeri.

I år skete der det skelsættende, at flere og flere aktører i byggebranchen indså behovet og var med til at løfte dagsordenen. Klimarådet udgav tilmed en rapport, der opfordrede politikerne til at øge fokus på klimabelastningen fra byggematerialer.

Klimarådet skrev således at: ”Vi er formentlig allerede i dag nået til det punkt, hvor nye bygningers udledninger fra materialeforbrug og byggeri overstiger udledninger fra energiforbruget i bygningernes levetid. Det fordrer et øget fokus på klimabelastningen fra byggematerialer”.

For en god ordensskyld skal det nævnes, at byggematerialers klimabelastning udgør den mængde af energi det kræver at producere et givent produkt - den såkaldte indlejrede energi.

Klimarådets forslag er ikke til tage fejl af og understreger det vi har sagt længe, nemlig at energieffektiviseringer af bygninger ikke gør det alene. Hvis vi i byggeriet skal imødekomme den ambitiøse klimaplan, der er lagt, skal der fokus på byggematerialers klimabelastning. Ellers kommer vi ikke i mål.

Her kan man fristes til at tro, at løsningen udelukkende er at bygge i træ, da man derved kan binde træets kulstof i bygningen og samtidig reducere mængden af svært klimabelastende byggematerialer såsom stål og beton. Og selvom træ uomtvisteligt spiller en hovedrolle i byggeriets arbejde for at bygge mere bæredygtigt, så er det ikke gjort med det – af den simple årsag, at vi ikke kan bygge alt i træ.

Det vigtige er, at vi får gennemsigtighed omkring byggematerialers sammensætning og indhold, da vi først dér kan kende til materialets klimabelastning og først dér kan vælge byggematerialer ud fra et oplyst grundlag.

Derfor lyder opfordringen – fortsat - til regeringen og partierne på Christiansborg: indfør et dokumentationskrav på indhold og klimabelastning i byggematerialer, så byggeriet kan følge klimarådets forslag og fokusere på byggematerialers klimabelastning.

Meget er skete i den danske byggebranche i løbet af 2021, men en ting er sikkert: arbejdet for dokumentation på byggematerialer fortsætter, og vi kan mærke at den stigende efterspørgsel, trækker i samme retning.

 

I år får du DBs årsberetning i små fokusrettede bidder, idet vi gennem december og januar løbende lægger artikler, der har fokus på det, vi har arbejdet med i 2021, på www.bdb.dk. Vi håber på den måde, at du opdager emner, som allerede har eller kunne få din interesse.

Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller andet på hjertet i forbindelse med denne artikel, så er du velkommen til at skrive til os på db@bdb.dk.

Ønsker du at se hvilke andre artikler, der er udkommet i DBs årsberetning 2021, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på ath@bdb.dk.