I år får du DBs årsberetning i små fokusrettede bidder, idet vi gennem december og januar løbende lægger artikler, der har fokus på det, vi har arbejdet med i 2021, på www.bdb.dk. Vi håber på den måde, at du opdager emner, som allerede har eller kunne få din interesse.

 

Folketinget vedtog i marts en klimaplan, der har til formål at reducere udledningen af CO2 i byggebranchen - og man må sige, at vi i branchen har noget af en opgave foran os. Ifølge FNs miljøorganisation UNEP står byggeriet nemlig for 39 % af det globale udslip af drivhusgasser. 28 % stammer fra driften af alle bygninger og 11 % kommer fra byggematerialerne.

Klimaplanen, der går under navnet Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, indfører en grænseværdi i bygningsreglementet for klimapåvirkningen for nybyggeri over 1000 kvadratmeter fra 2023, dvs. et krav til den maksimale CO₂-udledning. Forventningen er, at indførslen af grænseværdien vil nedbringe klimaaftrykket fra byggeriet og hjælpe branchen og bygherrerne til at bygge mere bæredygtigt og fremme klimavenlige løsninger til byggeriet.

Indfasningen af krav om maksimal CO₂-udledning sker gradvist, og i 2025 indføres en grænseværdi for det øvrige nybyggeri. Indfasning af krav om LCA og grænseværdier forventes at medføre CO₂-reduktioner fra byggeriet, herunder i andre sektorer og i udlandet.

 

Her ses den trinvise indfasning og stramning af CO₂-krav i byggeriet frem mod 2025. Kilde: Indenrigs og Boligministeriet.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Danske Byggecentre havde ønsket os en mere ambitiøs plan med højere CO₂-krav og obligatorisk dokumentationskrav, men vi glæder vi os over, at byggebranchen langt om længe kan påbegynde arbejdet henimod et bæredygtigt byggeri.

Ønsker du at læse den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, kan den findes her

 

Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller andet på hjertet i forbindelse med denne artikel, så er du velkommen til at skrive til os på db@bdb.dk.

Ønsker du at se hvilke andre artikler, der er udkommet i DBs årsberetning 2021, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på ath@bdb.dk.