I år får du DBs årsberetning i små fokusrettede bidder, idet vi gennem december og januar løbende lægger artikler, der har fokus på det, vi har arbejdet med i 2021, på www.bdb.dk. Vi håber på den måde, at du opdager emner, som allerede har eller kunne få din interesse. 

 

2020 har været et begivenhedsrigt år for byggebranchen, medlemmerne og ikke mindst Danske Byggecentre. Her giver formand Carl Bladt og administrerende direktør Palle Thomsen et tilbageblik på året, der er gået.

 

Det har på mange måder været et år, vi sent vil glemme i Danske Byggecentre. Da året startede var det meste af samfundet fortsat nedlukket på grund af Coronasmitten. Heldigvis undgik de danske byggecentre nedlukningen og var i stedet travlt optaget af at servicere en byggebranche, der med fulde ordrebøger, om nogen, holdt gang i den danske økonomi. Det høje tempo i byggebranchen har holdt året ud, og vi kan se tilbage på et år, hvor vi som branche har holdt kadencen og leveret flotte regnskaber som følge.

Klimadagsordnen og bæredygtigt byggeri

Ser vi bort fra Coronasmitten, har særligt bæredygtigt byggeri og den nationale strategi for bæredygtigt byggeri været udslagsgivende for året 2021. Folketinget vedtog i marts en klimaplan, der har til formål at reducere udledningen af CO₂ i byggebranchen. Aftalen, der går under navnet Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, har fra 2023 indført CO₂-krav på nybyggeri, der er større end 1.000 kvadratmeter, og fra 2025 indføres CO₂-krav på nybyggeri generelt.

Selvom vi i Danske Byggecentre havde ønsket en mere ambitiøs plan med højere CO₂-krav og obligatorisk dokumentationskrav glæder vi os over, at byggebranchen langt om længe kan påbegynde arbejdet henimod et bæredygtigt byggeri.

I samme ombæring oprettede Bolig- og Planstyrelsen et koordineringsudvalg for at understøtte initiativerne i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Koordineringsudvalgets opgave er blandt andet at ”sikre, at strategiens initiativer bliver forankret i de relevante faglige miljøer, og at medlemmer omvendt kan kvalificere og bidrage til implementering af initiativer”. Det skal ske med henblik på at fremme byggeriets indfrielse af kommende bæredygtighedskrav som LCA og grænseværdi, der indfases fra 2023.

I Danske Byggecentre er vi stolte af at være udpeget til koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri, og vi ser frem til at bidrage med vores viden om dokumentation og data på byggematerialer.

Erhvervsskolerne skal være det naturlige valg

I Danmark har vi et problem, vi mangler i den grad faglært arbejdskraft, faktisk vil der i 2030 mangle næsten 100.000 faglærte. Det koster vækst, beskæftigelse og en langsommere grøn omstilling. Derfor har vi i årets løb blandet os i uddannelsesdebatten og talt om behovet for elever på erhvervsskolerne. Vi tror på, at man kan vende udviklingen, men det kræver, at vi tør satse på erhvervsuddannelserne og blive bedre til at fortælle om karriere- og uddannelsesmulighederne, der følger med en erhvervsuddannelse.

Svind

Svindgruppen har siden oprettelsen i 2020 arbejdet for at mindske svind blandt Danske Byggecentres medlemmer. I år har vi haft meget fokus på tyveri af gasflasker, et problem der har været stigende hos mange medlemmer. Vi har i den forbindelse søsat flere initiativer, for eksempel installeret GPS’er i udvalgte gasflasker landet over og haft informationskampagner i landsdækkende aviser og radiokanaler. Det har resulteret i et fald af antallet af stjålne gasflasker, øget fokus fra politiet og tilfangetagelse af flere banditter.

 

Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller andet på hjertet i forbindelse med denne artikel, så er du velkommen til at skrive til os på db@bdb.dk.

Ønsker du at se hvilke andre artikler, der er udkommet i DBs årsberetning 2021, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på ath@bdb.dk.