På grund af de seneste års inflation er det besluttet at hæve størrelsesgrænserne for nettoomsætning og balancesum i Regnskabsdirektivet. Dermed bliver størrelsesgrænserne forhøjet med 25 %, mens antallet af ansatte er uforandret. Ændringerne træder i kraft d. 1. juni 2024.

I praksis kan ændringerne have betydning for, hvordan din virksomhed er omfattet af EUDR. Der gælder nemlig forskellige forpligtelser efter EUDR for mikrovirksomheder, små- og mellemstore virksomheder, og store virksomheder.

Du kan læse mere om EUDR og hvad der gælder for de forskellige typer virksomheder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan læse mere om opdateringen af størrelsesgrænserne i kapitel to af Erhvervsstyrelsens vejledning.

Nedenfor kan du se de nye størrelsesgrænser for henholdsvis mikro-, små og mellemstore virksomheder:

Mikrovirksomheder er virksomheder, der på balancetidspunktet ikke overskrider de numeriske grænser for mindst to af følgende tre kriterier:

a) balancesum: 3,5 mio. kr.

b) nettoomsætning: 7 mio. kr.

c) gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 10.

Små virksomheder er virksomheder, som på balancetidspunktet ikke overskrider de numeriske grænser for mindst to af følgende tre kriterier:

a) balancesum: 55 mio. kr.

b) nettoomsætning: 111 mio. kr.

c) gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 50.

Mellemstore virksomheder er virksomheder, som ikke er mikrovirksomheder eller små virksomheder, og som på balancetidspunktet ikke overskrider de numeriske grænser for mindst to af følgende tre kriterier:

a) balancesum: 195 mio. kr.

b) nettoomsætning: 391 mio. kr.

c) gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 250.

Kilde: Miljøministeriet