BLK – ByggeLeveranceKlausul for leverandører

Brancheforeningen Danske Byggecentre

– DB udarbejder en fortegnelse over leverandører, der anerkender BLK – ByggeLeveranceKlausulen for leverandører.

Målgruppen er byggecentre, entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der formidler byggematerialer eller bestemmer/rådgiver om valget af byggematerialer.

Fortegnelsen skal, udover at tjene målgruppen som vejledning for hvilke materialer, der fås med BLK – ByggeLeveranceKlausulen, også kunne bruges mellem byggeriets parter som dokumentation for, at et anvendt materiale er omfattet af ByggeLeveranceKlausulen.

Ønsker en leverandør at tilslutte sig klausulen, skal man henvende sig til DB, som så fremsender virksomhedserklæring vedr. byggeleveranceklausulen.

Når denne er underskrevet og returneret til DBs kontor bliver leverandøreren registreret i fortegnelsen. For at listen er så korrekt som muligt, er det bydende nødvendigt, at leverandøren henvender sig til DBs kontor, hvis der sker ændringer i virksomhedsnavn eller -form.

Ring på 45 80 78 77 for at høre nærmere.