Sammen med en lang række af organisationer i byggebranchen har vi skrevet et åbent brev til Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor vi udtrykker vores bekymring over den manglende fastsættelse af nye klimakrav i bygningsreglementet og dermed de nye grænseværdier for CO2-udledning. Denne mangel på faste retningslinjer skaber en betydelig usikkerhed i byggebranchen og forhaler den nødvendige grønne omstilling.

Byggebranchen opererer med lange planlægningshorisonter, og projekter, der planlægges og tegnes nu, vil først blive myndighedsbehandlet i 2025 eller senere. Den manglende klarhed omkring de fremtidige krav betyder, at vi ikke har den nødvendige sikkerhed til at planlægge og gennemføre projekter på en effektiv og bæredygtig måde.

Det fremgår af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, at justerede CO2-grænseværdier skulle forhandles ultimo 2023 og gælde fra 2025. Desværre står vi nu snart midt i 2024 uden disse nødvendige opdateringer, hvilket skaber betydelig usikkerhed i vores branche.

Med vores brev til ministeren udtrykker vi et stort ønske om, at de politiske forhandlinger om de nye CO2-krav resulterer i en snarlig løsning, der kan sikre forudsigelighed samt en bæredygtig fremtid for byggebranchen.

Mailen er underskrevet disse organisationer:

Anders Stouge, direktør i DI Byggeri / vicedirektør i DI

Annemarie Munk Riis, administrerende direktør for Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Bjarke Møller, direktør for Rådet for Grøn Omstilling

Christian Ibsen, direktør i CONCITO

Gitte K. Nielsen, administrerende direktør for Danske Tegl

Henrik Friis, branchedirektør for Byg, Teknik & Service i Dansk Erhverv

Henrik Garver, administrerende direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Henrik L. Bang, direktør for Bygherreforeningen

Tina Helsted Vengsgaard, standardiseringsdirektør i Dansk Standard

Jette Leth Fejerskov Djælund, næstformand for Konstruktørforeningen

Lars Autrup, direktør for Akademisk Arkitektforening

Lars Storr-Hansen, administrerende direktør for Danske Arkitektvirksomheder

Mikael Koch, direktør for Træinformation

Palle Thomsen, administrerende direktør for Danske Byggecentre

Per Rømer Kofod, administrerende direktør for Veltek

Peter Stenholm, administrerende direktør for EjendomDanmark

Søren Sand Kirk, direktør for Bygge-, Anlægs- og Trækartellet