I Danske Byggecentre ønsker vi at udtrykke vores store tilfredshed og støtte til initiativerne i den nye folkeskoleaftale. Aftale afspejler en seriøs indsats fra regeringens side og bekræfter deres ønske om at styrke overgangen fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne, det synes vi er meget positivt.

Vi har høje forventninger til, at regeringen lykkes med at styrke erhvervsuddannelserne og øge optaget af elever. Den nye folkeskoleaftale indeholder flere elementer, som jeg finder fornuftige og giver eleverne i folkeskolen mulighed for at snuse til erhvervsskolerne. Det er gode tiltag, og forhåbentlig kan det være med til at nedbryde stigmatiseringen af uddannelserne” udtaler adm. direktør Palle Thomsen.

Særligt glæder vi os over flere af tiltagene, der er inkluderet i aftalen:

1. Investeringer i faglokaler

Gode fysiske rammer er afgørende for en mere varieret undervisning. Der afsættes derfor 2,6 milliarder kroner til investeringer i bedre faglokaler og miljøer, som ansporer til leg og bevægelse.

2. En halv milliard til skolebøger

Der afsættes samlet 540 millioner kroner til bøger. Det skal sikre mindre skærm i undervisningen og styrke læselysten.

7. Intensiv undervisning i dansk og matematik

Der afsættes 500 millioner kroner årligt til indsatser til de ca. 10 procent af eleverne pr. skole, der har de største udfordringer i dansk eller matematik.

8. Juniormesterlære for de ældste elever

Alle elever i 8. og 9. klasse får mulighed for at vælge at komme i juniormesterlære, hvor man fx kun er i skole tre dage om ugen og på en virksomhed de resterende to dage.

9. Erhvervspraktik til alle

Alle elever får fem dages obligatorisk erhvervspraktik. Det skal give eleverne indsigt i deres styrker og interesser og udvide deres blik for mulige veje at gå efter folkeskolen.

Aftalen understreger betydningen af et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet for at sikre en solid uddannelse og fremtid for vores unge.