Det er indiskutabelt, at de faglærte uddannelser spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. De uddanner de dygtige håndværkere, der bygger de mest bæredygtige boliger og energieffektiviseringer, som vi har så hårdt brug for. Men selv de dygtigste håndværkere er afhængige af de merkantile uddannelser og gør vi ikke noget, risikerer vi at mangle 57.000 uddannede i 2030.

Merkantile uddannelser, der inkluderer erhvervsøkonomi, markedsføring, og logistik, spiller en skjult, men essentiel rolle i den grønne omstilling. De forsyner ikke kun håndværkere og virksomheder med de nødvendige redskaber til at navigere i en grønnere fremtid, men de er også med til at skabe det økonomiske fundament, som bæredygtige projekter hviler på.

Når håndværkere står klar til at bygge energieffektive huse eller installere solpaneler, kræver det en forsyningskæde, der er rustet til at levere de nødvendige materialer og komponenter.

Her kommer de merkantile uddannelser ind i billedet. Studerende inden for logistik og forsyningskædestyring lærer at optimere leveringsprocesser, reducere spild, og sørge for, at bæredygtige materialer når frem til byggepladserne til rette tid.

Håndværkere har brug for viden om de nyeste og mest bæredygtige materialer og teknologier for at kunne levere på de grønne reduktionsmål. Også her træder de merkantile uddannelser i karakter. De hjælper nemlig håndværkere og entreprenører med at træffe informerede valg, når det kommer til valg af materialer, metoder og teknologier, der kan minimere miljøpåvirkningen.

Uden denne ekspertise ville branchen have svært ved at implementere bæredygtige praksisser effektivt. De merkantile uddannelser er ofte de oversete helte i den grønne omstilling. De uddanner eksperter inden for logistik, salg, formidling og rådgivning, der er nøglen til at forsyne håndværkere og virksomheder med de nødvendige ressourcer og viden til at bygge en bæredygtig fremtid. Uden dem ville vejen til en grønnere verden være fyldt med forhindringer og forsinkelser.

I bestræbelserne på at fremskynde den grønne omstilling er det afgørende at anerkende den vitale rolle, som de merkantile uddannelser spiller. De er bindeleddet mellem bæredygtige materialer og de byggeprofessionelle, der implementerer dem. Uden merkantile uddannelser ville vores byggeprojekter stå stille, og vores vej mod en bæredygtig fremtid ville være langsommere. Det er på tide at give dem den opmærksomhed og investering, de fortjener.

Debatindlægget blev bragt i Avisen Danmark, Århus Stiftstidende, Danmarks Fyns Amts Avis og Helsingør Dagblad den 16/11/2023.