Store dagsordener som den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering af samfundet stiller nye krav til danske virksomheder og udvider løbende Sikkerhedsstyrelsens arbejdsfelt. Derfor etableres et interessentforum, der skal sikre en tæt dialog med både eksisterende og nye interessenter om Sikkerhedsstyrelsens kerneopgaver.

Interessentforummet bliver bredt og tværgående og skal bruges til at dele viden og invitere til dialog om målrettede temaer inden for markedsovervågning. Både virksomheder, organisationer og andre myndigheder kan deltage i dialogen og bidrage til at skabe gode rammevilkår, der skal gøre det let at efterleve lovgivningen.

Det første interessentforum er online og foregår onsdag den 29. marts kl. 13.00-14.30. Det har fokus på Sikkerhedsstyrelsens produktkontrol, og der vil blive orienteret om, hvordan styrelsen udfører kontrol med produkter. Desuden får deltagerne et indblik i de mange nye krav til produkter, der er på vej fra EU, og som både virksomheder, forbrugere og myndigheder skal forholde sig til.

Information om interessentforummet

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen