17-11-2022

Er du heller ikke 100% hjemme i EU’s taksonomiforordning? Så er det her webinar en god start til at forstå muligheder og udfordringer for dig og din virksomhed!

Webinaret er en introduktion til indholdet i EU’s taksonomifordning – og hvordan virksomheder er omfattet eller påvirkes af forordningen. De lovkrav der er til virksomheder præsenteres. Det er krav til både fx finansielle virksomheder, men også til ikke-finansielle, børsnoterede virksomheder – som har en indvirkning på smv’er ind i en værdikæde. Det er vigtigt at forstå disse krav – som omfatter hvordan virksomheder skal redegøre for deres bidrag til 4 kriterier og 6 miljømål. Det vil blandt andet kræve data, som skal kunne indgå i de omfattede virksomheders opgørelse af bl.a. ”grønne” omsætningstal, anlægsaktiver og driftsomkostninger.

Der er fokus på en lettilgængelig introduktion til kravene, men samtidig med en indføring i, hvordan du som virksomhed bliver er klar over, hvordan taksonomien vil komme til at påvirke din forretning – direkte eller fx indirekte som underleverandør.

Vi har fået advokat og partner i Poul Schmith/Kammeradvokaten, Line Berg Madsen, til at komme, som er juridisk ekspert på området, og som rådgiver om bæredygtighed og ESG-compliance – herunder due diligence, ansvarlige investeringer, bæredygtig finansiering. Desuden kommer jurist Gitte Larsen fra Spar Nord, som fortæller om hvordan de som finansiel virksomhed er underlagt reglerne, og hvilken betydning det vil få til kreditgivningen for Spar Nords kunder i de kommende år.

Dato for event: 20. november 2022, kl. 13:00

Tilmeld dig webinaret nu

 

Kilde: WE BUILD DENMARK