23-09-2022

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål kommer i dag med 8 anbefalinger til regeringen om, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder kan styrke deres omstilling til cirkulær økonomi og due diligence for bæredygtighed.

Bæredygtighed og samfundsansvar er for alvor kommet på dagsordenen hos danske virksomheder i de senere år, og fokus på at omstille sig i en mere ansvarlig retning bliver kun større, når EU de kommende år forventeligt vedtager en række nye lovgivningskrav. Det gælder bl.a. inden for due diligence for bæredygtighed og rapporteringskrav. Samtidig er der også krav til virksomhederne fra investorer, forbrugere og kunder, som forventer, at virksomhederne agerer mere ansvarligt.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har derfor set på, hvordan danske virksomheder kan gå forrest i den ansvarlige og bæredygtige omstilling ved at fokusere på cirkulære forretningsmodeller og due diligence i værdikæderne.

Formand Steen Gade udtaler:

“Danske virksomheder oplever i stigende grad, at der bliver lagt et større pres på dem for at tage ansvar for deres aftryk på verden. Dette pres vil kun stige de kommende år med mere regulering fra EU og større krav fra investorer, kunder og forbrugere. Med de anbefalinger, vi nu er kommet med til regeringen, vil vi gerne hjælpe de danske virksomheder med at se fordelene i bl.a. at tænke i nye cirkulære forretningsmodeller og have styr på sin værdikæde og de risici der er for påvirkning af det omgivende samfund, mennesker og miljø. Samtidig lægger vi også op til, at det offentlige selv skal være med, eksempelvis i forbindelse med offentlige indkøb”.

Anbefalingerne til regeringen lyder:

Principperne for cirkulær økonomi skal udbredes til alle dele af samfundet

Det strategiske arbejde med cirkulær økonomi skal styrkes med nye ambitiøse målsætninger og opfølgende relevant monitorering

Rammerne for omstilling til cirkulær økonomi skal tilpasses nye krav og behov

Der skal skabes incitamentsstrukturer, der fremmer en cirkulær omstilling af markedet bl.a. gennem offentlige indkøb og for at fremme forsyningssikkerheden af kritiske råstoffer

Digitalisering og adgang til data skal sikre en effektiv omstilling til cirkulær økonomi og lette virksomhedernes arbejde med dokumentation og rapportering

Der skal være større fokus på den risikobaserede tilgang og færre emner overladt til nationale skøn i EU-direktivforslaget om due diligence.

Der bør stilles krav til, at offentlige myndigheder har processer til at håndtere aktuelle og potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø ved offentlige indkøb

Der bør sættes større fokus på både myndigheders og virksomheders ansvar for at understøtte den bæredygtige udvikling i udviklingslande.

Se anbefalingerne om due diligence og cirkulær økonomi

Om Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål består af en række førende eksperter inden for virksomheders samfundsansvar og bæredygtighed fra både virksomheder, organisationer og NGO’er.

Se tidligere anbefalinger, og læs mere om Rådet, dets sammensætning og kommissorium

KILDE : Erhvervsstyrelsen